Strona Główna
Struktura
SCHEMAT ORGANIZACYJNY SM "SPÓŁDZIELCA"


 • Walne Zgromadzenie
  • Rada Nadzorcza
   • Zarząd
    • Dyrektor
     • Z-ca Dyrektora [1]
      • Kierownik Sekcji Członkowsko-Eksploatacyjnej [1]
       • Specjalista do spraw eksploatacji i remontów - administrator [1]
        • Grupa Remontowo Konserwatorska [4]
         • Specjalista ds. przygotowania i nadzoru remontów [1]
        • Radca Prawny [2/5]
         • Sekretariat [1]
          • Z-ca Dyrektora Główny Księgowy [1]
           • Z-ca Głównego Księgowego [1]
            • Starszy referent ds. czynszów i rozliczeń [1]
             • Księgowa [1]


      Uchwalono na posiedzeniu Rady Nadzorczej SM "SPÓŁDZIELCA"
      - uchwała nr 3 z dnia 23.03.2023 r.