Strona Główna
Struktura
SCHEMAT ORGANIZACYJNY SM "SPÓŁDZIELCA"


 • Walne Zgromadzenie
  • Rada Nadzorcza
   • Zarząd
    • Dyrektor
     • Kierownik Sekcji Członkowsko-Eksploatacyjnej [1]
      • Specjalista do spraw eksploatacji i remontów - administrator [1]
       • Grupa Remontowo Konserwatorska [5]
        • Specjalista ds. przygotowania i nadzoru remontów [1]
        • Radca Prawny [2/5]
         • Sekretariat [1]
          • Z-ca Dyrektora Główny Księgowy [1]
           • Z-ca Głównego Księgowego [1]
            • Starszy referent ds. czynszów i rozliczeń [1]
             • Księgowa [2]


      Niniejsza uchwała nr 1 została przegłosowana na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 09.06.2020 r. przy wykorzystaniu środków bezpiecznego porozumiewania się na odległość zgodnie z art. 35 Prawa Spółdzielczego.
      Moc obowiązująca schematu organizacyjnego od dnia 01.10.2020 r.