Strona Główna
Struktura
SCHEMAT ORGANIZACYJNY SM "SPÓŁDZIELCA"


 • Walne Zgromadzenie
  • Rada Nadzorcza
   • Zarząd
    • Dyrektor
      • Kierownik Sekcji Członkowsko-Eksploatacyjnej [1]
       • Specjalista do spraw eksploatacji i remontów - administrator [1]
        • Referent ds. członkowsko-eksploatacyjnych [1]
         • Grupa Remontowo Konserwatorska [4]
          • Specjalista ds. przygotowania i nadzoru remontów [1]
         • Radca Prawny [2/5]
          • Sekretariat [1]
           • Z-ca Dyrektora Główny Księgowy [1]
            • Z-ca Głównego Księgowego [1]
             • Starszy referent ds. czynszów i rozliczeń [1]
              • Księgowa [1]


       Uchwalono na posiedzeniu Rady Nadzorczej SM "SPÓŁDZIELCA"
       - uchwała nr 4 z dnia 21.12.2023 r.